Psykolog eller erfaren terapeut med sundhedsfaglig baggrund

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet og opgaverne

Vi er i rivende udvikling og søger derfor en psykolog eller en kollega med en stærk sundhedsfaglig profil til at understøtte den mentale sundhed som indsats i vores Sundhedshus.

Det er en fast stilling på 30-35 timer.

Du vil være ansat i Sundhedshuset og primært med de arbejdsopgaver, der varetages i Huset.

Hvis du er psykolog, vil du i udgangspunktet være den eneste - og vores første ansættelse af en psykolog. Stillingen vil give stor berøring og samarbejde med flere forskellige faggrupper, herunder særligt terapeuter og sygeplejersker. Tværfaglighed vægtes højt, i mange tilfælde er der samarbejde omkring borgerforløb. Du vil blive tilknyttet et mentalteam, som samarbejder med jobcenter, læger og forskellige samarbejdspartnere i kommunen.

Henvisninger og tilbud har baggrund i f.eks. senfølger efter sygdom, stress, angst og depression og forskellige typer af belastningsreaktioner.

Vores forventninger til dig

Vi søger en kollega som:

Har kompetencer og erfaring på flere af de områder der fremhæves, også gerne i forhold til den gruppeorienterede og edukative tilgang.

De eksisterende gruppeforløb er stress, depression, angst, mindfulness, metakognitiv metode, krop og åndedræt, naturhold og hjernerystelseshold.

Du skal også kunne se dig selv understøtte den sundhedsfremmende og forebyggende indsats internt i organisationen.

Hos os får du mulighed for selvstændige arbejds- og tværfaglige processer samt formidling af viden ud i små og store sammenhænge.

Vi vægter ansøgere, der har et bredt og solidt fagligt kendskab til rådgivning og undervisning. Du skal selvstændigt kunne strukturere, planlægge, nytænke og udføre opgaver i en foranderlig og kompleks hverdag.

Derfor skal du vælge os

Center for Sundhed, Frivillighed og Forebyggelse (SFF) har base i Sundhedshuset i Løsning.

Vi er 62 medarbejdere med en bred faglig ballast inden for både den fysiske, psykiske og sociale dimension af sundhed. Vi har et godt fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø, hvor fællesskab, anerkendelse, tillid og respekt vægtes højt.

Vi er en arbejdsplads med højt til loftet og med stor rummelighed. SFF omfatter genoptræning efter sundhedslovens §119 og §140 samt træning efter servicelovens §11 stk. 7, §86 og §79.

Vi vægter den mentale sundhed højt, både som specifik indsats samt understøttende til i forvejen eksisterende forløb og indsatser i Huset. Vi ved, at borgernes mentale trivsel er afgørende for, hvordan livet mestres og leves.

Den grundlæggende tilgang til arbejdet er helheds- og procesorienteret og med en anerkendende tilgang.

Værdierne i Hedensted Kommune er ansvar, dialog og udvikling.

Vi tager ansvar for opgaveløsningen til gavn for borgerne, vi gør det ved dialog med borgerne og kollegaer på tværs i organisationen, og vi ved, at vi hele tiden må udvikle os for at kunne lykkes. Det kræver nogle gange risikovillighed, og det er vi helt med på.

I Hedensted Kommune arbejder vi i høj grad ud fra borgerperspektivet, hvor kerneopgaven for Social Omsorg er, at det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning, der gør at borgeren løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.

Derfor arbejder vi ud fra fem pejlemærker med borgerens oplevelser i centrum, du får pejlemærkerne her https://www.hedensted.dk/media/5075670/pejlemaerker_a4.pdf.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst, med mulighed for at forhandle kvalifikations- og funktionsløn.

Har du spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås hos sundhedskonsulent Christina Østergård Andersen christina.andersen@hedensted.dk eller på telefon 21 38 65 36.

Ansøgning

Ansøgningsfrist er den 3. december 2023.

Samtaler afholdes den 7. december 2023.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hedensted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (30-36 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Hedensted Kommune, Ny Skolegade, 4, 8723 Løsning

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5948541

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet